Organisatie

Museum Huize Keizer
Telefoon: 0541 – 35 10 03

Van woensdag t/m vrijdag en 1e en 3e zondag van de maand gratis toegankelijk van 13u30 tot 16u30. 
Rondleidingen op afspraak.

Kerkplein 2
7591DD Denekamp

Fiscaal nummer 8004.49.472
Bankrekening NL69RABO0110730909

De Stichting Culturele Raad Denekamp is ANBI-gecertificeerd. Het is een stichting zonder winstoogmerk. Het financiële jaarverslag is op te vragen bij de penningmeester. Beloningsbeleid: de stichting kent geen beloningen.

Bestuur van de Stichting Culturele Raad Denekamp

Voorzitter Ineke Naarding 
0541-354527
inaarding@gmail.com

Secretaris Toon van der Heijden  
0541-352904 
06-50257633
heijtden@planet.nl

Penningmeester Mia Wolkotte
0541-355883
06-20455760
w.wolkotte@concepts.nl

Lid Betsie Eppink
06-26126346
betsieeppink@gmail.com

Lid Ton Bruns
0541-351358
06-30236914
brunskoek@hetnet.nl