Cultuurprijs Denekamp 2019

Op 11 november werd de W.H. Dingeldein Cultuurprijs Denekamp 2019 uitgereikt aan Charles Brummelhuis. Deze prijs is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Heemkunde Denekamp en de Stichting Culturele Raad Denekamp. Voor het bijwonen van deze eerste uitreiking van deze prijs waren tal van genodigden aanwezig in het Koetshuis van Museum Keizer. Na de ontvangst door ceremoniemeester Esther Meinders besteedden de beide voorzitters aandacht aan de totstandkoming van de prijs en de keuze van de winnaar. Door het Knikkoor werd enige liederen gezongen en aan het eind van de avond bedankte Charles Brummelhuis als volgt:

Willem Dingeldein is slechts 58 jaar geworden. De leeftijd die ik nu ben. Eigenlijk wil ik nog heel veel dingen doen en denk dat hij dat ook wel gehad heeft. En daarom wil ik nog een klein muzikaal eerbetoon aan hem uitbrengen:

(Begeleidt op de piano op de wijs van “Het dorp” van Wim Sonneveld)
Goedenavond U allen hier aanwezig
Wat brengt ons hier nu zo bijeen
U zult het ook wel weten
Een man als Dingeldein was er maar een
Hij heeft veel voor ons dorp gedaan
Heeft alles hier geobserveerd en historisch mooi beschreven
De schoonheid van Ons Dinkelland heeft hij aan ons door willen geven
De culturele raad en heemkunde versmelten nu door hem
Hij zou het ook niet anders willen
Ja hier klinkt nog steeds zijn stem.

Aan deze uitreiking werd in de pers ruim aandacht besteed. U kunt hiervan kennis nemen door te klikken op onderstaande artikelen.

Tub 01-11-19
DV 07-11-19
DV 7-11-19
Tub 12-11-19
DV 14-11-19
DV 20-11-19

Reünie van de familie Hoitink

Op 10 oktober hield de familie Hoitink een familiereünie in Denekamp. Door Jos Knippers van Heemkunde Denekamp werd op de zolder van Huize Keizer via een groot scherm een virtuele rondleiding door het dorp verzorgd waarna de familie in Huize Keizer werd ontvangen voor een programma in dit museum. In Dinkelland Visie verscheen een artikel met een reactie waarin uiting werd gegeven aan hun tevredenheid over deze dag. Voor inzage klik op artikel.

Huis vol Verhalen

Op 22 mei 2019 werd in ons museum het “Huis vol Verhalen” officieel geopend door burgemeester Joosten van de Gemeente Dinkelland.
Zie ook onder de rubriek Huis vol Verhalen.

Theo Kruse koninklijk onderscheiden

Op zaterdag 4 oktober 2014 werd Theo Kruse koninklijk onderscheiden als waardering voor zijn jarenlange  bijdrage aan het culturele leven in Denekamp. Burgemeester Cazemier spelde hem de versierselen op en betrok echtgenote Marian bij de huldiging. Het Euregio Operakoor zong een aantal liederen en de werkgroep Muziek deed een leuke voordracht in de vorm van “Tussen kunst en kitsch”. De heer Kleissen hield een voordracht over mythen en sagen. Voorzitter Ineke Naarding ontving alle gasten voor deze vrijwilligersbijeenkomst waarin Theo Kruse afscheid nam als voorzitter van de werkgroep Muziek. In het restaurant De Hoogklimmer  overhandigde zij namens de Culturele Raad Denekamp een geschenk aan Theo.  Door te klikken op presentatie kunt u een impressie zien van deze gebeurtenis.